ประวัติ

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เริ่มต้นเมื่อ ปี ค.ศ 1976

ส่งมอบความเป็นเลิศของสินค้าผลิตจากอิตาลีให้ลูกค้าทั่วโลกมากว่า 40 ปี

เริ่มต้นจากการก่อตั้งบริษัทขึ้นที่ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1976 ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Pneumax S.p.A. ได้แสดงถึงความไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงพัฒนา และเติบโตจากจุดมุ่งหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในตลาดหลักสำคัญ ๆ ของโลก และการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ โดยยังคงรักษาโรงงานผลิตหลักไว้ในอิตาลี การลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี และการลงทุนด้านบุคลากร ได้นำพาให้บริษัทในกลุ่ม Pneumax ไปสู่ผู้นำแห่งความเป็นเลิศของสินค้าอิตาลีในโลกของออโตเมชั่นในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม

ปี ค.ศ. 1976

 • ก่อตั้งบริษัท โดย Roberto Bottacini และ Giuseppe Beretta

ปี ค.ศ. 1990

 • เปิด Pneumax Veneto
 • เปิด Pneumax Germany
 • เปิด Pneumax France
 • เปิด Pneumax UK

ปี ค.ศ. 1991

 • เปิด Pneumax Spain

ปี ค.ศ. 1992

 • ขยายโรงงานผลิต (ยูนิต 1) ที่ Lurano

ปี ค.ศ. 1995

 • ซื้อกิจการ Supermeccanica
 • เปิดหน่วยงานเซอร์วิส Pneumax Service

ปี ค.ศ. 1996

 • เปิด Pneumax San Marino
 • เปิด Titan
 • เปิด Pneumax Singapore

ปี ค.ศ. 1997

 • ขยายโรงงานผลิต (ยูนิต 1-2) ที่ Lurano

ปี ค.ศ. 1998

 • เปิด Pneumax Moscow
 • เปิด Pneumax Torino

ปี ค.ศ. 2000

 • ขยายโรงงานผลิต (โรงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ยูนิต 4) ที่ Lurano

ปี ค.ศ. 2001

 • เปิด Pneumax Milan

ปี ค.ศ. 2002

 • ขยายโรงงานผลิต (โรงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ยูนิต 3) ที่ Lurano

ปี ค.ศ. 2004

 • เปิด Pneumax India

ปี ค.ศ. 2005

 • เปิด Pneumax Portugal

ปี ค.ศ. 2006

 • เปิด Pneumax China (Shanghai)
 • เปิด Pneumax Czech Republic

ปี ค.ศ. 2009

 • ขยายโรงงานผลิต (ยูนิต 5) ที่ Lurano

ปี ค.ศ. 2010

 • เปิด Pneumax Sud

ปี ค.ศ. 2011

 • เปิด Pneumax Brasil

ปี ค.ศ. 2016

 • ขยายโรงงานผลิต (ยูนิต 6) ที่ Lurano

ปี ค.ศ. 2018

 • เปิด Pneumax China (Souzhon)

ปี ค.ศ. 2019

 • เปิด Pneumax USA
 • เปิด Pneumax Toscana

ปี ค.ศ. 2020

 • ขยายโรงงานผลิต (ยูนิต 7) ที่ Lurano