MICROCYLINDERS ACCORDING TO STANDARDS ISO 6432

1230-1231-1232 SERIES

เนื่องในความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงทางเทคโนโลยีมาใช้ เราได้เปิดตัวไมโครกระบอกสูบเทคโนโพลีเมอร์รุ่น 1230 ซีรีส์ กระบอกสูบใหม่นี้สอดคล้องกับ ISO6432

ไมโครไซลินเดอร์ตามมาตรฐาน ISO 6432
เทคโนโลยี ”เทคโน-เมียร์”

Continuing in our commitment to the development and implementation of technologically advanced, competitive products we have introduced the 1230 series of technopolymer bodied microcylinders. This new cylinder complies with ISO6432.

MICROCYLINDERS ACCORDING TO STANDARD ISO 6432
TECHNOPOLYMER ”TECNO-MIR”