1393 ÷ 1394 STAINLESS STEEL SERIES

1393 ÷ 1394 STAINLESS STEEL SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์สแตนเลส 1393-1394 ISO 15552 ใหม่ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ทนต่อการกัดกร่อน เช่น สภาพแวดล้อมในทะเล ยา และอาหาร

สแตนเลส AISI 316 กระบอก
ตามมาตรฐาน ISO 15552

The new 1393-1394 stainless steel ISO 15552 cylinders are designed for corrosion resistance application such as marine, pharmaceutical and food ambiences.

STAINLESS STEEL AISI 316 CYLINDERS
ACCORDING TO STANDARD ISO 15552
SEE THE NEWS 76 >