โซลินอยด์วาล์ว SOLENOID VALVES – 468 – 468/1 SERIES

468 - 468/1 SERIES

เป็นวาล์ว 2 จังหวะที่กระตุ้นด้วยไฟฟ้า - นิวเมติกส์โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรงรุ่น 300 จะสั่งงานระบบจ่ายไฟหลักแบบนิวเมติกส์
โซลินอยด์วาล์ว 3/2, 5/2, 5/3 
G1/8″

These are 2 stage valves actuated electro-pneumatically. A serie 300 directly operated solenoid valve actuates pneumatically the principal power distributor.

SOLENOID VALVES 3/2, 5/2, 5/3
G1/8″