PNEUMATIC COMMAND VALVES

PNEUMATIC COMMAND VALVES
วาล์วนิวเมติกส์

วาล์วนิวเมติกส์

ตัววาล์ลกระตุ้นนิวเมติกส์ ถูกจัดประเภทมาอยู่ในส่วนนี้ของหมวดหมู่ เนื่องจากพวกมันมีการทำงานที่คล้ายกับโซลินอยด์วาล์ว  โดยแท้จริงแล้วการสับเปลี่ยนของสัญญาณก็คือระยะห่างเหมือนกับการควบคุมด้วยมือและแบบแมคคานิควาล์ว

The pneumatic actuated valves are grouped in this part of catalogue because they have similar operating conditions of the solenoid valves. In fact the commutation signal is remote as it is for the manual and mechanical actuated valves.

VALVES 2/2, 3/2, 5/2 – Ø4 & M5 (104 – 105 SERIES)
VALVES 3/2, 5/2 – M5 (805 SERIES)
VALVES 3/2, 5/2, 5/3 – G1/8″ (228 – T228 – T488 – 808 SERIES)
VALVES 2/2, 5/2, 5/3 – G1/4″ (224 – T224 SERIES?)
VALVES 3/2, 5/2, 5/3 – G1/2″ (212 SERIES – 212/2 COMPACT SERIES)
VALVES 3/2, 5/2, 5/3 – G1″ (211 SERIES)